JBO 2017/214, RvS 09-08-2017, ECLI:NL:RVS:2017:2153, 201601814/1/A2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Planschade

Samenvatting

Appellant heeft zijn benzinestation verkocht en mocht op andere plek op zijn perceel geen benzinestation exploiteren: geen planschade.

Uitspraak

Bij besluit van 20 augustus 2014 heeft het college [appellante] een tegemoetkoming in planschade in verband met een planologische wijziging op zijn perceel toegekend en een tegemoetkoming in verband met planologische wijzingen in de omgeving van zijn perceel geweigerd.

[appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat het college bij de bepaling van de omvang van de indirecte planschade terecht de exploitatiemogelijkheden van…

Verder lezen
Terug naar overzicht