JBO 2017/27, RvS 11-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:55, 201606279/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Verbreden watergangen, Peilbesluit

Samenvatting

Terecht worden watergangen verbreed.

Uitspraak

Bij besluit van 22 november 2015 heeft het college besloten het projectplan tot realisatie van het nieuwe peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven, gedeelte Zuid, vastgesteld op 4 november 2014, te wijzigen.

Bij besluit van 4 november 2014 heeft het college het projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet tot realisatie van het nieuwe peilgebied Middelbroek-Ameide-Tienhoven, gedeelte Zuid, vastgesteld. Het projectplan voorziet in de aanleg van waterstaatswerken…

Verder lezen
Terug naar overzicht