JBO 2017/30, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:69, 201608820/1/A1, 201608820/2/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Kernwoorden

Samenvatting

Terecht vergunning ingetrokken, nu hiervan gedurende 26 weken geen gebruik is gemaakt.

Uitspraak

Bij besluit van 1 september 2015 heeft het college een bij besluit van 8 april 2014 aan PLUS verleende omgevingsvergunning ingetrokken.

Anders dan PLUS en [appellant A] aanvoeren, zijn het bouwrijp maken en egaliseren van de grond en het plaatsen van hekken geen handelingen met gebruikmaking van de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wabo. Het verrichten van…

Verder lezen
Terug naar overzicht