JBO 2017/31, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:112, 201508645/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Veranderingsvergunning, Melding

Samenvatting

Terecht toepassing gegeven aan art. 3.10 Wabo, nu verandering geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu geeft.

Uitspraak

Bij besluit van 24 januari 2013 heeft het college aan Sachem Europe B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van haar inrichting voor de productie van en handel in organische chemicaliën aan het Van Voordenpark 15 te Zaltbommel.

Bij besluit van 21 december 2006 heeft het college aan Sachem een revisievergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer (thans omgevingsvergunning…

Verder lezen
Terug naar overzicht