JBO 2017/34, RvS 18-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:94, 201600894/1/A2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Legger voor watergangen en daarin aanwezige kunstwerken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Samenvatting

Bagger op de kant is volgens de regels en komt voor risico van de grondeigenaar.

Uitspraak

[appellant] is eigenaar van percelen, die grenzen aan de watergang Hogebiezenwetering te IJsselstein. Op 10 november 2011 zijn er baggerwerkzaamheden uitgevoerd en is er baggerspecie gedeponeerd op de percelen van [appellant]. [appellant] stelt dat hij onevenredig is getroffen door een abnormale hoeveelheid bagger, afgezet op de westkant van de watergang. Dit komt volgens…

Terug naar overzicht