JBO 2017/36, RvS 24-01-2017, ECLI:NL:RVS:2017:141, 201609886/2/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Ernstige bodemverontreiniging

Samenvatting

Dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging staat vast.

Uitspraak

Bij besluit van 2 augustus 2016 heeft het college [verzoeker] onder oplegging van een dwangsom gelast vóór 1 januari 2017 op grond van artikel 28 van de Wet bodembescherming een melding in te dienen en op grond van artikel 39 van die wet een saneringsplan ter instemming te overleggen.

[verzoeker] betoogt dat het college aan hem ten onrechte een last onder dwangsom heeft opgelegd, omdat niet uit onderzoek is gebleken dat zijn perceel…

Verder lezen
Terug naar overzicht