JBO 2017/52, RvS 01-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:238, 201603535/1/R6 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Hoogspanningsverbinding

Samenvatting

Ondergrondse 150 kV-hoogspanningsverbinding leidt niet tot aantasting agrarische gronden of drainage.

Uitspraak

Bij besluit van 4 april 2016 hebben provinciale staten het inpassingsplan "Netuitbreiding Kop van Noord-Holland" (het plan) vastgesteld.

TenneT is krachtens de Elektriciteitswet 1998 aangewezen als beheerder van het landelijke elektriciteitsnet. Daartoe behoren de 150 kV-hoogspanningsverbindingen (150 kilo Volt, oftewel 150.000 Volt). Liander is beheerder van het regionale elektriciteitsnet. Daartoe behoren de 20 kV-middenspanningsverbindingen.

Het plan voorziet in…

Verder lezen
Terug naar overzicht