JBO 2017/54, RvS 07-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:353, 201603874/1/R6 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging, Woningbouw

Samenvatting

Geen zodanige bodemverontreiniging dat huizenbouw onmogelijk is.

Uitspraak

Bij besluit van 12 april 2016 heeft het college het wijzigingsplan "Molenpolder fase 1" vastgesteld. Op 13 december 2012 heeft de raad van de voormalige gemeente Oostflakkee (nu Goeree-Overflakkee) het bestemmingsplan "Oude-Tonge" vastgesteld. Artikel 28, lid 28.3, van de planregels van dat plan bevat een wijzigingsbevoegdheid waarmee het college de agrarische bestemming van de locatie Molenpolder te Oude-Tonge kan veranderen in een…

Verder lezen
Terug naar overzicht