JBO 2017/58, RvS 08-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:309, 201601069/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Omgevingsvergunning

Samenvatting

Beroep over archeologische waarden stuit af tegen het relativiteitsbeginsel.

Uitspraak

Bij besluit van 2 september 2014 heeft het college aan [appellant sub 1] een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een vrijstaande woning met een garage en een steiger en het realiseren van een insteekhaven op het perceel [locatie 1] te Rijnsaterwoude.

Het college heeft aan de omgevingsvergunning de voorwaarde verbonden dat de werkzaamheden moeten plaatsvinden onder archeologische begeleiding, conform een door het bevoegd gezag goedgekeurd Programma van Eisen voor archeologische begeleiding.

[…

Verder lezen
Terug naar overzicht