JBO 2017/59, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:397, 201604492/1/R6 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Proefboring, Stikstofdepositie

Samenvatting

Passende beoordeling concludeert dat depositie van 0,23 mol N/ha/jr geen significante gevolgen heeft.

Uitspraak

Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de minister een omgevingsvergunning verleend aan de besloten vennootschap ENGIE E&P Nederland B.V. (ENGIE) voor het uitvoeren van werkzaamheden met een mobiele mijnbouwinstallatie ten noorden van Schiermonnikoog.

Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de staatssecretaris een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) verleend aan ENGIE voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht