JBO 2017/60, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:397, 201604492/1/R6 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Gaswinning, Afvalboorgruis

Samenvatting

Passende beoordeling laat zien dat lozen van Water based mud geen significante gevolgen heeft.

Uitspraak

Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de minister een omgevingsvergunning verleend aan de besloten vennootschap ENGIE E&P Nederland B.V. (ENGIE) voor het uitvoeren van werkzaamheden met een mobiele mijnbouwinstallatie ten noorden van Schiermonnikoog.

Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de staatssecretaris een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) verleend aan ENGIE voor het verrichten van twee…

Verder lezen
Terug naar overzicht