JBO 2017/61, RvS 15-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:397, 201604492/1/R6 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Gaswinning, Politie standpunten

Samenvatting

Politieke standpunten zijn niet relevant, zolang wet- en regelgeving niet is gewijzigd.

Uitspraak

Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de minister een omgevingsvergunning verleend aan de besloten vennootschap ENGIE E&P Nederland B.V. (ENGIE) voor het uitvoeren van werkzaamheden met een mobiele mijnbouwinstallatie ten noorden van Schiermonnikoog.

Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de staatssecretaris een vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) verleend aan ENGIE voor het verrichten van…

Verder lezen
Terug naar overzicht