JBO 2017/79, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:599, 201604561/1/R1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Aardkundig monument, Stuwwal

Samenvatting

Stuwwallen worden door scoutingterrein niet onaanvaardbaar aangetast.

Uitspraak

Bij besluit van 30 maart 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Scouting Laren" vastgesteld. Het plan voorziet in de legalisering van de scoutingvereniging Maggy Lekeux op gronden op de hoek van de Veerweg en de Vredelaan in Laren. In het verleden was ter plaatse een bladopslag van de gemeente gevestigd. De scouting is daar sinds 2012 met een gedoogbeschikking aanwezig. Op het perceel is tijdelijke bebouwing aanwezig, die door de scouting in…

Verder lezen
Terug naar overzicht