JBO 2017/80, RvS 08-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:610, 201606408/1/R6 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Bodemonderzoek

Samenvatting

Onderzoek naar bodem is nog steeds actueel gezien immobiele verontreiniging.

Uitspraak

Bij besluit van 25 mei 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Langweer - Appartementen Stevenshoek" vastgesteld. Bij besluit van 27 juni 2016, kenmerk "OV 20140658/1591775", heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een appartementencomplex met restaurant, garageboxen/carports, insteekhaven, walbeschoeiing en steigers. Het plan en de omgevingsvergunning voorzien in de herontwikkeling van een voormalig hotel in Langweer voor woningen, recreatie en horeca…

Verder lezen
Terug naar overzicht