JBO 2017/83, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:693, 201509413/1/R2 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Archeologische waarden

Samenvatting

Omdat al eerder een uitspraak is gedaan over archeologische waarden, kan daarop niet worden teruggekomen.

Uitspraak

Bij besluit van 29 september 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied, 1e herziening" vastgesteld.

Voor zover [appellant sub 2] en anderen opkomen tegen de toekenning van de dubbelbestemming "Waarde -Archeologie" en de aanduidingen "overige zone - archeologie categorie 4" en "overige zone - archeologie categorie 5" overweegt de Afdeling als volgt. In de uitspraak van de Afdeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht