JBO 2017/85, RvS 15-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:665, 201601742/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Afval, Asbest

Samenvatting

Appellant neemt afvalstoffen in die na bewerking afvalstadium verlaten.

Uitspraak

Bij besluit van 7 oktober 2014 heeft het college aan [appellante] voor de activiteiten bouwen en milieu op het perceel [locatie] te Stevensbeek een omgevingsvergunning verleend en de omgevingsvergunning voor de activiteit planologische afwijking geweigerd.

Het hoger beroep richt zich tegen het weigeren van een vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de volgende…

Verder lezen
Terug naar overzicht