JBO 2017/92, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:748, 201601249/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Gasopslag, Bevingen

Samenvatting

Slecht gemotiveerd dat opslag van gas te Norg geen aanleiding geeft tot bevingen.

Uitspraak

Bij besluit van 6 augustus 2015 heeft de minister gewijzigde voorschriften verbonden aan zijn instemming met het opslagplan Norg. De zaak gaat over het gebruik van het uit productie genomen gasveld Norg als gasopslag door de NAM. Het veld ligt onder meer in de gemeenten Noordenveld en Leek. Het veld wordt in de besluitvorming aangeduid als het reservoir, en dit reservoir wordt weer onderverdeeld in compartimenten. Het merendeel van…

Verder lezen
Terug naar overzicht