JBO 2017/94, RvS 07-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:569, 201701156/1/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Saneringsplan

Samenvatting

Instemming saneringsplan rechtmatig.

Uitspraak

Bij besluit van 13 december 2016 heeft het college, voor zover hier van belang, ingestemd met een saneringsplan als bedoeld in artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming voor het binnenterrein van het Pythagorascomplex aan de Stadhouderslaan 1 te Groningen (de locatie).

Het verzoek van [verzoeker A] en [verzoeker B], die beiden in de nabijheid van de saneringslocatie wonen, strekt tot schorsing van het besluit tot instemming met het saneringsplan van 13 december 2016…

Verder lezen
Terug naar overzicht