JBO 2017/99, RvS 01-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:518, 201700491/2/A1 (met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden)

Inhoudsindicatie

Overtreder, Last onder bestuursdwang

Samenvatting

Voorzieningenrechter is niet overtuigd dat verzoekster overtreder is van art. 13 Wbb.

Uitspraak

Bij besluit van 24 mei 2016 heeft het college de erven [overledene] onder oplegging van een dwangsom gelast de partij verontreinigde grond op het perceel [locatie] te [plaats] (het perceel) op de daarvoor wettelijk voorgeschreven wijze af te laten voeren.

[verzoekster] is sedert 2014 door vererving mede-eigenaar geworden van het perceel. Op het perceel is voor 1987 een woning…

Verder lezen
Terug naar overzicht