JBP 2014/8, HvJ EU 30-05-2013, , C-342/12

Inhoudsindicatie

Begrip 'persoonsgegeven', Beginselen betreffende kwaliteit van gegevens en toelaatbaarheid van gegevensverwerking, Beveiliging van verwerking, Arbeidstijdregister

Samenvatting

Het in Portugal gevestigde bedrijf Worten wordt een ernstige overtreding van het arbeidsrecht verweten omdat de onderneming de Portugese arbeidsinspectie niet in de mogelijkheid had gesteld onmiddellijk in de betrokken vestiging het arbeidstijdregister van de aldaar tewerkgestelde werknemers te raadplegen. Het Hof van Justitie wordt gevraagd of Richtlijn 95/46/EG, en dan met name artt. 6, 7 en 17 daarvan, zich verzet tegen…

Verder lezen
Terug naar overzicht