JBP 2017/11, RvS 22-02-2017, ECLI:NL:RVS:2017:461, 201600756/1/A3

Inhoudsindicatie

De korpschef heeft het verzoek tot inzage terecht geweigerd

Samenvatting

Bij brief van 18 januari 2013 heeft appellant op grond van art. 25 Wpg de korpschef verzocht om kennisneming van de over hem verwerkte politiegegevens. Bij besluit van 2 mei 2013 heeft de korpschef het verzoek gedeeltelijk toegewezen. Appellant is in de gelegenheid gesteld om in beperkte vorm kennis te nemen van de inhoud van twee klappers. Daarbij heeft de korpschef op grond van art. 27, eerste lid, aanhef en onder b, van…

Verder lezen
Terug naar overzicht