JBPR 2013/48, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ6307, 200.114.709/01 (met annotatie van mr. S.M.A.M. Venhuizen)

Inhoudsindicatie

Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad, Beoordelingsmaatstaven voor de executierechter en het hof in een art. 351 Rv-incident, Verhouding bodemrechter en kortgedingrechter

Samenvatting

Het hof oordeelt dat er na een in kort geding beoordeelde vordering tot schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad geen plaats is voor beoordeling van dezelfde argumenten in een art. 351 Rv-incident in het hoger beroep van de bodemprocedure.

In de noot wordt dit oordeel afgezet tegen de bestaande verschillen in beoordelingsmaatstaven voor de voorzieningenrechter als executierechter en het hof in het art…

Verder lezen
Terug naar overzicht