JBPR 2017/10, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7783, 200.136.482/01 (met annotatie van mr. drs. P.A. Fruytier)

Inhoudsindicatie

In beginsel strakke regel, Rechtsopvolging, Schorsing, Gezag van gewijsde, Condemnatoir vonnis, Declaratoir vonnis

Samenvatting

Het hof aanvaardt een nieuwe uitzondering op de “in beginsel strakke regel” voor het geval dat in hoger beroep een partijwissel wegens rechtsopvolging plaatsvindt (art. 225 lid 1 sub c Rv). Partijen mogen hun eis in zo’n geval – hoewel een nieuwe grief – ook na de eerste memoriewisseling nog wijzigen. Volgens de annotator is deze beslissing onjuist.

Uitspraak

1. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht