JG 2016/14, RvS 13-01-2016, ECLI:NL:RVS:2016:75, 201309296/4/R4 (met annotatie van prof. mr. T. Barkhuysen en mr. P.M.J.J. Swagemakers)

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Volumineuze detailhandel, Toepasselijkheid Dienstenrichtlijn, Prejudiciële vragen

Samenvatting

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de vraag in hoeverre de Dienstenrichtlijn van toepassing is op een planregel strekkende tot het verbieden van niet-volumineuze detailhandel in gebieden bestemd voor volumineuze detailhandel, en in hoeverre die planregel strijdig is met de Dienstenrichtlijn.

Uitspraak

Bij besluit van 19 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’ vastgesteld. Tegen dit besluit heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht