JG 2016/24, RvS 16-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:737, 201504206/1/A4 (met annotatie van prof. mr. T. Barkhuysen en mr. P.M.J.J. Swagemakers)

Inhoudsindicatie

Belanghebbendenbegrip, Milieuomgevingsvergunning, Omgaan, Objectieve maatstaven, Hinder van enige betekenis, Aansluiting bij evenementenvergunning en bestemming

Samenvatting

Naar oordeel van de Afdeling moet voor de belanghebbendheid bij een milieuomgevingsver-gunning aannemelijk zijn dat ter plaatse van de woning of het perceel van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden. De Afdeling komt hiermee terug van de hierboven genoemde uitspraak van 12 september 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX7107). Niet (langer) van belang is dus de vraag in welke…

Verder lezen
Terug naar overzicht