JG 2016/27, RvS 09-03-2016, ECLI:NL:RVS:2016:616, 201408380/1/A1 (met annotatie van ing. W. Vos)

Inhoudsindicatie

Woonschepen, Omgevingsvergunning

Samenvatting

Het college wil belangrijke waterstructuren vrijhouden van aangemeerde woonschepen. Het heeft terecht een aanvraag voor een omgevingsvergunning geweigerd. Want het feit dat er vanuit de historisch ontstane situatie veel woonschepen in die hoofdwaterstructuur liggen, betekent niet dat het college deze situatie moet bestendigen.

Uitspraak

Appellant nam in 2004 met een woonschip ligplaats in op het perceel. In september 2012 voerde een toezichthouder van de gemeente een controle uit. Naar aanleiding hiervan concludeerde het college dat de aanwezigheid van het woonschip in strijd was…

Verder lezen
Terug naar overzicht