JG 2016/64, RvS 06-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927, 201406676/1/A3 (met annotatie van prof. mr. T. Barkhuysen en mr. drs. A. Span)

Inhoudsindicatie

Schaarse vergunningen, Gelijkheidsbeginsel, Transparantie

Samenvatting

Bij de verdeling van schaarse vergunningen moeten potentiële gegadigden gelijke kansen krijgen om in een transparante procedure mee te dingen naar zo’n vergunning, dit volgt uit het formele gelijkheidsbeginsel. In een gemeentelijke verordening mogen beperkingen worden gesteld aan de mededinging, maar die mag daarmee niet volledig worden uitgesloten.

Uitspraak

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft met de vaststelling van de Verordening Speelautomaten Vlaardingen 2008 (hierna: de gemeentelijke verordening) de exploitatie van één speelautomatenhal in de gemeente mogelijk gemaakt…

Verder lezen
Terug naar overzicht