JG 2016/65, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3131, 201502095/1/A3 (met annotatie van mr. M. Claessens en mr. dr. N. Jak)

Inhoudsindicatie

Nieuwe lijn Afdeling artikel 4:6 Awb, Herhaalde aanvraag en rechtsbescherming

Samenvatting

Tot voor kort gold het ne bis in idem-beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvraag (art. 4:6 lid 2 Awb). De Afdeling bestuursrechtspraak stapt hier nu nadrukkelijk van af, in navolging van een eerdere, soortgelijke uitspraak die zag op het vreemdelingenrecht. De Afdeling toetst voortaan een aangevochten besluit op een herhaalde aanvraag in het licht van de tegen dat besluit aangevoerde beroepsgronden.

Uitspraak

1. Op 30 november 2012…

Verder lezen
Terug naar overzicht