JG 2017/12, RvS 28-12-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3454, 201508017/1/A3 (met annotatie van prof. mr. T. Barkhuysen en mr. M. Claessens)

Inhoudsindicatie

Relativiteitsvereiste, Correctie Langemeijer, Gelijkheidsbeginsel, Geslaagd beroep op correctie

Samenvatting

De Afdeling heeft in drie uitspraken een correctie toegepast op het relativiteitsvereiste (art. 8:69a Awb). Daarmee geeft de Afdeling definitief gevolg aan de eerdere conclusie van A-G Widdershoven dat het gelijkheidsbeginsel en/of het vertrouwensbeginsel aanleiding kunnen zijn het wettelijke uitgangspunt te passeren dat iemand geen beroep kan doen op normen die kennelijk niet zijn geschreven om zijn belangen te beschermen.

Uitspraak

Afwijzing door burgemeester van verzoek van de SlijtersUnie om handhavend…

Verder lezen
Terug naar overzicht