JG 2017/2, RvS 26-10-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2821, 201504701/1/A1 (met annotatie van mw. mr. M.W. Holtkamp)

Inhoudsindicatie

Kruimelvergunning, Bijbehorend bouwwerk, Hetzelfde perceel

Samenvatting

De Afdeling overweegt in deze uitspraak dat voor uitbreidingen van hoofdgebouwen de eis dat deze zich op hetzelfde perceel moeten bevinden als het hoofdgebouw, niet geldt.

Uitspraak

Bij besluit van 2 augustus 2013 heeft het college aan [partij] een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen en planologisch strijdig gebruik ten behoeve van het veranderen van een horeca-inrichting met woning (hierna: het bouwplan) op het perceel [locatie] te Hippolytushoef (hierna: het perceel).

Verder lezen
Terug naar overzicht