JG 2017/28, RvS 22-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:747, 201501344/4/A2 (met annotatie van mw. mr. ing. J.J. Thoonen en mr. T. ten Have RT)

Inhoudsindicatie

Planschade, WOZ-waarde

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders heeft het verschil tussen de waardedaling van appellants onroerende zaak door een bestemmingsplan voor een bedrijf (‘planschadetaxatie’) en de waardedaling in het kader van de WOZ-waarde eveneens door dat bedrijf, onvoldoende gemotiveerd. De Afdeling bestuursrechtspraak kent een tegemoetkoming in planschade toe op basis van de verlaging van de WOZ-waarde.

Uitspraak

Appellant heeft gevraagd om een tegemoetkoming in planschade wegens een nieuw bestemmingsplan met een bedrijfsbestemming voor gronden aan de overzijde van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht