JG 2017/3, RvS 09-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:2953, 20150884/1/A1 (met annotatie van mw. mr. M.W. Holtkamp)

Inhoudsindicatie

Kruimelvergunning, Bijbehorend bouwwerk, Uitbreiding hoofdgebouw, Overschrijding bouwvlak

Samenvatting

De Afdeling overweegt in deze uitspraak dat de planologische kruimellijst ook kan worden gebruikt voor een bouwplan dat gedeeltelijk buiten het bouwvlak is gesitueerd. Tevens volgt uit de uitspraak en uit de uitspraak van de Afdeling van 16 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3069) dat een uitbreiding van een hoofdgebouw niet functioneel of bouwkundig te onderscheiden hoeft te zijn van de rest van het gebouw.

Uitspraak

Bij besluit, verzonden op 2 april…

Verder lezen
Terug naar overzicht