JG 2017/33, RvS 05-04-2017, ECLI:NL:RVS:2017:942, 201602595/1/A1 (met annotatie van G.J. Stoepker LL.B.)

Inhoudsindicatie

Concurrentiebelang van vastgoedeigenaar bij omgevingsvergunning, Procesbelang, Toekennen van proceskostenvergoeding, Brummen-jurisprudentie

Samenvatting

De beroepsgronden van appellant tegen het oordeel over haar belanghebbendheid kunnen buiten bespreking worden gelaten, nu er geen procesbelang aanwezig is. Het besluit in primo is namelijk ingetrokken. Het oordeel van de rechtbank dat appellant geen belanghebbende is en waartegen zij bij de Afdeling beroepsgronden heeft ingediend kan haar niet worden tegengeworpen in een eventuele procedure tegen een eventueel in de toekomst te verlenen omgevingsvergunning voor een ander project ter plaatse van de gronden…

Terug naar overzicht