JG 2017/34, RvS 29-03-2017, ECLI:NL:RVS:2017:860, 201604299/1/A3 (met annotatie van ing. W. Vos)

Inhoudsindicatie

Woonschepen, Handhavingsverzoek, Belanghebbende

Samenvatting

Ondanks dat appellante er belang bij heeft dat de gemeente handhavend optreedt tegen de eigenaar van een woonboot, kan zij niet als belanghebbende in de zin van de Awb worden aangemerkt.

Uitspraak

In december 2014 deelde het college aan appellante mee dat haar handhavingsverzoek niet in behandeling zou worden genomen. Het daartegen ingestelde bezwaar en beroep werd ongegrond verklaard.

Appellante heeft een woonboot in Aalst. In september 2014 diende zij bij het college een handhavingsverzoek in om de woonboot in Nederhemert-…

Terug naar overzicht