JG 2017/41, RvS 21-06-2017, ECLI:NL:RVS:2017:1653, 201601557/1/A2 (met annotatie van mw. mr. ing. J.J. Thoonen en mr. T. ten Have RT)

Inhoudsindicatie

Planschade, Normaal maatschappelijk risico

Samenvatting

Bij het bepalen van de tegemoetkoming in planschade wegens een bestemmingsplan voor een appartementengebouw van 14 meter hoog is het college van burgemeester en wethouders ten onrechte uitgegaan van 50% korting wegens normaal maatschappelijk risico, ofwel 2,65% van de waarde van de betrokken woningen.

Volgens de Afdeling komt van de planschade een bedrag gelijk aan 5% van de waarde van de betrokken woningen niet voor een tegemoetkoming in aanmerking omdat sprake is van een normale maatschappelijke ontwikkeling en de afstand…

Terug naar overzicht