JG 2017/5, RvS 23-11-2016, ECLI:NL:RVS:2016:3137, 201508566/1/A2 (met annotatie van mr. T. ten Have RT en mw. mr. ing. J.J. Thoonen)

Inhoudsindicatie

Planschade, Voorzienbaarheid en onbenutte flexibiliteitsbepalingen, Zelfstandige beoordeling omvang planologisch nadeel door bestuursorgaan

Samenvatting

De Afdeling bestuursrechtspraak geeft kaders voor de voorzienbaarheid van een planologische wijziging op grond van nog niet gebruikte binnenplanse vrijstellingen van het ‘oude’ bestemmingsplan. Deze tussenuitspraak draagt B&W op om al dan niet met hulp van een deskundige na te gaan of sprake is van nadeel dat gelet op het normaal maatschappelijk risico voor vergoeding in aanmerking komt.

Uitspraak

Bij de vraag of een planologische wijziging voorzienbaar was waardoor de geleden planschade…

Verder lezen
Terug naar overzicht