JGR 2001/14, HvJ EG 14-12-2000, , C-55/99 (met annotatie van Vollebregt)

Inhoudsindicatie

Niet-nakoming, Vrij verkeer van goederen art. 30 (thans, na wijziging, art. 28) EG-Verdrag, Maatregelen van gelijke werking, Medische reagentia, Verplichte registratieprocedure voor alle reagentia, Verplichting om registratienummer te vermelden op buitenverpakking en bijsluiter van elk reagens

Samenvatting

Gelet op het respectievelijke betoog van partijen en voor de beoordeling of de gelaakte bepalingen in overeenstemming zijn met het evenredigheidsbeginsel, dient eraan te worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak, met betrekking tot producten die een gevaar voor de…

Verder lezen
Terug naar overzicht