JGR 2001/25, Kamer I van de Commissie van Beroep van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame 15-11-2001, , 6/2001 (met annotatie van Schutjens)

Inhoudsindicatie

Misleidende reclame, Ondersteuning juistheid claim, Afwijking SPC, Achterwege laten vermelding beperking in indicatie, Termijn voor aanpassen website, Onderscheid reclame en voorlichting

Samenvatting

Wanneer ter ondersteuning van de juistheid van een claim in een reclame-uiting naar een studie wordt verwezen, moet de juistheid van de claim rechtstreeks en eenduidig blijken uit de conclusies van de auteurs zelf. Het is niet relevant of deze conclusie als apart onderdeel in de studie is opgenomen. “Conclusie” moet worden gelezen als een “definitieve…

Verder lezen
Terug naar overzicht