JGR 2001/29, Rechtbank 's-Gravenhage 19-11-2001, , KG 01/1217

Inhoudsindicatie

Verzoek tot uitstel van de registratieplicht voor homeopathische farmaceutische producten en daarmee tot uitstel van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit homeopathische farmaceutische producten

Samenvatting

De president leidt uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting af dat:

– eiseres op tijd (in elk geval sedert augustus 1999) bekend was met alle vereisten, waaronder de kwaliteitseisen, om tijdig complete registratiedossiers in te kunnen leveren. Onder tijdig moet in dit geval worden verstaan begin 2001 om registratie voor 1 januari 2002 te waarborgen;

– …

Verder lezen
Terug naar overzicht