JGR 2002/22, College van Beroep Reclame Code Commissie 05-12-2001, , 01.0370A (met annotatie van Schutjens)

Inhoudsindicatie

Televisiespot, Onderscheid reclame en voorlichting (informatie), Definitie reclame, Publieksreclame voor UR-geneesmiddelen, Reclame voor een denkbeeld, niet voor een geneesmiddel, Misleidende reclame

Samenvatting

De televisie-uiting heeft, gelet op de informatie die over de schimmelnagels wordt gegevens, elementen van een voorlichtingscampagne in zich, maar is bovenal aan te merken als een reclame-uiting. Er is echter geen sprake van reclame voor een geneesmiddel maar van reclame voor een denkbeeld in de zin van art. 1…

Verder lezen
Terug naar overzicht