JGR 2002/29, HvJ EG 03-07-2002, , T-179/00 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Etikettering van geneesmiddel, Gecentraliseerde procedure voor verlenen van vergunningen voor geneesmiddelen, Aanbrengen van logo van plaatselijk vertegenwoordiger in blauw vak op buitenverpakking van geneesmiddel

Samenvatting

Voor een geneesmiddel waarvoor een vergunning in de gecentraliseerde procedure is doorlopen, wil de firma die een licentie van de houder van de handelsvergunning heeft verkregen zijn logo in het vak met nationale informatie plaatsen. Na raadpleging van het Farmaceutisch Comité wijst de Europese Commissie het verzoek om toestemming hiervoor af. Het Hof meent dat het logo van de nationale distributeur van een…

Verder lezen
Terug naar overzicht