JGR 2002/3, Rechtbank Utrecht 14-11-2001, , SBR 01/1997 V V (met annotatie van Heijmenberg)

Inhoudsindicatie

Duplexregistratie, Wederzijdse erkenningsprocedure, In wezen gelijkwaardige producten (“essential smiliarity”), Verzoek om een voorlopige voorziening niet gehonoreerd

Samenvatting

Overwogen wordt dat de duplexprocedure niet als zodanig geregeld is in de Europese Richtlijnen of in het Besluit registratie geneesmiddelen. Geoordeeld wordt dat ook niet valt in te zien dat dit noodzakelijk zou zijn in gevallen als deze, waarin uitsluitend op grond van het feit dat sprake is van een geneesmiddel dat volstrekt identiek is aan een reeds geregistreerde product, geen nieuwe beoordeling hoeft plaats te…

Verder lezen
Terug naar overzicht