JGR 2002/4, Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (voltallige kamer] 12-12-2001, , K21020

Inhoudsindicatie

Definitie reclame, Gebruik apparaat (hulpmiddel kiezen meest geschikte inhalator) als “vehicle” voor aanprijzing geneesmiddel, Vergelijkende reclame in casu eenzijdig, Uitlatingen artsenbezoekers

Samenvatting

Artsenbezoekers, optredend namens GSK, verspreiden onder artsen gratis een “In-Check Dial”, een apparaat waarmee de volumestroom van ingeademde lucht kan worden gemeten en waarmee de arts de meest geschikte poederinhalator voor een patient kan kiezen. Door GSK is op dit apparaat een sticker aangebracht waaruit de suggestie volgt dat de inhalator van GSK effectiever en…

Verder lezen
Terug naar overzicht