JGR 2003/14, HvJ EG 10-12-2002, , T-123/00 (met annotatie van Schutjens)

Inhoudsindicatie

Registratie, Gecentraliseerde registratieprocedure, Verplichting gebruik één merknaam

Samenvatting

Feiten: Dr. Karl Thomae GmbH (hierna: Thomae) produceert een geneesmiddel met de werkzame stof pramipexole. Thomae heeft bij de EMEA een aanvraag ingediend ter verkrijging van een communautaire vergunning (registratie), met als voorgestelde benaming Daquiran. Deze vergunning is afgegeven. Vanwege bezwaren van een andere producent (die een middel onder de merknaam Taxilan in Duitsland in de handel bracht) en merkenrechtelijke problemen in Denemarken, Finland en Zweden vroeg Thomae wijziging van…

Verder lezen
Terug naar overzicht