JGR 2003/41, HvJ EG 16-10-2003, , C-223/01 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Intrekking van handelsvergunning, Registratie, Generieke aanvraag, Referentiegeneesmiddel

Samenvatting

Dit is de tweede zaak die handelt over de intrekking om commerciële redenen door AstraZeneca van de handelsvergunning van Losec-capsules. In de Paranova-zaak («JGR» 2003/21) meende Astra Zeneca dat hiermee ook de parallelimport van Losec-capsules onmogelijk zou worden. In de onderhavige zaak betoogt AstraZeneca dat door de intrekking van de handelsvergunning van het referentieproduct, de verlening van een vergunning voor een generiek geneesmiddel niet meer mogelijk zou…

Verder lezen
Terug naar overzicht