JGR 2003/43, HvJ EG 12-06-2003, , C-229/00 (met annotatie van Schutjens)

Inhoudsindicatie

Niet nakoming Richtlijn 89/105/EEG, Vaststelling categorieën geneesmiddelen met verhoogde vergoeding, Criteria, Motivering, Adequate rechtsmiddelen

Samenvatting

Feiten: De Finse regeling inzake ziektekostenverzekering gaat uit van getrapte vergoedingen. Een vergunninghouder dient een aanvraag in te dienen bij de commissie Geneesmiddelenprijzen met opgave van een redelijke groothandelsprijs. Als deze prijs wordt aanvaard, wordt het betrokken geneesmiddel automatisch opgenomen op de lijst waarbij een vergoeding van 50% van het gedeelte van de prijs boven 50 FIM. In geval van ernstige chronische ziekten kunnen…

Verder lezen
Terug naar overzicht