JGR 2004/25, HvJ EG 29-04-2004, , C-106/01 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Vergunning voor het in de handel brengen, Procedure voor in wezen gelijkwaardige geneesmiddelen, Proviso, Hybride aanvraag

Samenvatting

De MCA, bevoegde autoriteit voor de verlening van handelsvergunningen in het VK, verleent aan Novartis een handelsvergunning voor het geneesmiddel Sandimmun. Enige tijd later wordt via een verkorte procedure het geneesmiddel Neoral, dat dezelfde werkzame stof bevat, toegelaten. Tien jaar na de verlening van de handelsvergunning voor Sandimmun, maar voordat de 10 jaar voor Neoral is verstreken, vraagt SangStat een handelsvergunning waarbij beide geneesmiddelen als…

Verder lezen
Terug naar overzicht