JGR 2004/47, Codecommissie van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) (Kamer 1) (kort geding) 12-05-2004, , K04.002

Inhoudsindicatie

Gunstbetoon, Gastvrijheid, Symposium, Klinisch onderzoek, Dienstverleningsovereenkomst, Toepasselijkheid Normen Gunstbetoon, Wetenschappelijke bijeenkomst, Promotionele bijeenkomst, Hoogte vergoeding dienstverlening

Samenvatting

Feiten: AstraZeneca brengt het geneesmiddel rosuvastatine (Crestor) op de markt. Zij heeft een symposium georganiseerd over het huidige en toekomstige studieprogramma van Crestor. Daarvoor waren 150 artsen uitgenodigd, waarvan er 100 hebben deelgenomen; 40 aanwezigen hadden een onderzoekscontract met AstraZeneca. Deelnemers ontvingen een vergoeding van € 230,= (excl. reiskosten) voor aanwezigheid en inbreng. Tevens…

Verder lezen
Terug naar overzicht