JGR 2005/63, HvJ EG 26-05-2005, , C-212/03 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Niet-nakoming, Homeopathische geneesmiddelen, Handelsvergunning

Samenvatting

De Europese Commissie meent dat de Franse regeling voor geïmporteerde geneesmiddelen voor persoonlijk gebruik een handelsbelemmering oplevert die in strijd is met het EG-verdrag. Het hof deelt deze mening met de commissie en veroordeelt Frankrijk.

Uitspraak

­

1. De Commissie van de Europese Gemeenschappen verzoekt het Hof vast te stellen dat de Franse Republiek:

-

door een procedure van voorafgaande vergunning toe te passen op niet door middel van persoonlijk vervoer verrichte persoonlijke invoer van in Frankrijk regelmatig…

Verder lezen
Terug naar overzicht