JGR 2006/10, HvJ EG 31-01-2006, , T-273/03 (met annotatie van Lisman)

Inhoudsindicatie

Communautaire arbitrageprocedure, Harmonisatie van SmPC’s, Bevoegdheid Commissie

Samenvatting

Eerste uitspraak van het GEA in een serie arbitrageprocedures, in het kader van de harmonisatie van SmPC’s van referentieproducten voor generieke geneesmiddelen. MSD is houder van de handelsvergunning voor Renitec. Renitec is een geneesmiddel van vóór de Europese procedures, met (aanzienlijke) verschillen in de SmPC’s die in de Lidstaten zijn goedgekeurd. Omdat generieken van Renitec verwacht werden, heeft de Commissie op advies van de CPMP een Europese beschikking vastgesteld…

Verder lezen
Terug naar overzicht